Πατώματα προγυαλισμένα

 

02

Δρυς - Ιρόκο - Ντουσιέ κ.λ.π.